top of page
03_page_banner.png

  • Wise Express

[공지] 18차 항공택배 (4월 1일 마감건) 캔슬 공지

안녕하세요 와이즈택배입니다.


4월 1일 월요일 마감 차수 18차 항공택배가 항공사 측 사정으로 인해 캔슬되어 4월 5일 화요일 마감 차수로 연기 됨을 알려드립니다.


-------------------------------------

18차 항공택배 스케줄

- 마감: 4월 5일 화요일 12:00

- 도착예정: 차주 월~화요일 도착 예정

-------------------------------------


변경 된 일정 참고 부탁드립니다.

궁금한 점은 cs@wiseexpress.com.au로 문의주세요


감사합니다 😊

Comments


bottom of page